22,00 kg

Zaznamenané úlovky

20.10.2020

22.00kg

22.04.2021

21.50kg

10.04.2020

20.00kg