17,00 kg

Zaznamenané úlovky

31.05.2021

17.00kg

27.10.2020

14.00kg