Ako si rezervovať miesto

 • Rezervácia lovných miest je možná len emailom na adrese greenlakes@greenlakes.sk alebo cez správu na našej oficiálnej Facebook stránke GREEN LAKES Fishing Holidays.
 • Povolenie na rybolov sa vydáva na minimálne 70 hodín (3 noci).
 • Cena za 70 hodín je stanovená na 120,00 € vrátane platnej DPH.
 • Cena za každých ďalších načatých 24 hodín je stanovená na 40,00 € vrátane platnej DPH.
 • Cena za 24 hodinový pobyt neloviaceho hosťa je stanovená na 5,00 € vrátane platnej DPH, pričom neloviacim hosťom sa rozumie výhradne rodinný príslušník, priateľ alebo priateľka. V prípade, že lovné miesto „Pláž“ bude obsadené 2 loviacimi osobami, pobyt hosťa v tomto prípade nie je povolený.
 • Rezervácia bude oficiálne zapísaná do rezervačného kalendára PO UHRADENÍ PLNEJ CENY RYBAČKY A POBYTU. Celková cena za rezervovanú dobu rybolovu musí byť uhradená bankovým prevodom na nižšie uvedený bankový účet a musí byť na účte pripísaná do 3 pracovných dní od telefonickej alebo emailovej rezervácie, inak rezervácia prepadne a na vybrané lovné miesto môže byť nahlásený iný loviaci rybár.

Príklad výpočtu ceny za rezerváciu:

Rybolov:
od stredy (príchod do 13:00 hod) do nedele (odchod do 11:00 hod) = 4 noci

Zákazník:
1 loviaci rybár + 1 neloviaci hosť

Cena loviaci rybár:
120€ + 1 x 40€  = 160€ (120€ prvé 3 noci + 1 noc zo soboty na nedeľu 40€)

Cena neloviaci hosť:
4 x 5 € (4 noci) = 20 €

Celková cena: 180€

Banka: TATRA BANKA

Číslo účtu IBAN:
SK92 1100 0000 0026 2222 6038

SWIFT kód banky: TATRSKBX

Adresa bankového účtu:
SIPA GROUP, s.r.o.
Stromová 2111/12
915 01  Nové Mesto nad Váhom
Slovenská republika

Do poznámky pre prijímateľa pre identifikáciu platby je potrebné uviesť „Green Lakes + meno nahláseného loviaceho rybára + adresa loviaceho rybára + dátum rezervovanej doby lovu !

(napr. „Green Lakes, Patrik Olaš, Hviezdoslavova 4, Nové Mesto nad Váhom, 1.5. – 8.5.2017“)

Upozornenie:

Uhradením ceny rezervácie sa taktiež rozumie, že loviaca osoba súhlasí so všetkými podmienkami rezervácie a je oboznámená a súhlasí so všetkými pravidlami športového rybolovu a pobytu na súkromnom jazere Green Lakes „Land of Commons“, ktoré sú uvedené na tejto webstránke www.greenlakes.sk.

 • V prípade, že sa loviaci rybár nedostaví na vopred dohodnutý termín, resp. nezabezpečí za seba náhradu alebo zmenu termínu rezervácie, tak rezervácia prepadá bez náhrady vrátenia poplatkov za rybolov. S prípadnou náhradou loviaceho rybára alebo zmenou termínu rezervácie musí byť vopred oboznámený správca jazera. Zmena termínu rezervácie je možná výhradne počas aktuálneho kalendárneho roka.
 • Zapožičanie podložky pod ryby, podberáku, vážiaceho saku, nerezovej vážiacej tyče, dištančných tyčiek, plastového vedierka, mapy jazera a dezinfekcie na ošetrenie rýb poskytuje správca jazera bezplatne. Za uvedené pomôcky sa pri ich odovzdaní správcom jazera vyberá depozit vo výške 20,00 €, ktorý bude vrátený v prípade, že nedôjde k ich úmyselnému poškodeniu.
 • Pobyt domácich zvierat je počas rybolovu zakázaný.
 • Rybolov je povolený len osobám starším ako 18 rokov.
 • Hosťom loviacej osoby sa rozumie osoba, ktorá je staršia ako 18 rokov. Vstup osôb mladších ako 18 rokov je zakázaný! Na každom lovnom mieste je možné mať v danom čase len 1 hosťa.
 • NELOVIACE osoby majú povolený vstup len za prítomnosti LOVIACEJ osoby staršej ako 18 rokov.