Rezervácie

 • Rezervácia lovných miest je možná len emailom na adrese greenlakes@greenlakes.sk alebo cez správu na našej oficiálnej Facebook stránke GREEN LAKES Fishing Holidays.
 • Povolenie na rybolov sa vydáva na minimálne 46 hodín (2 noci).
 • Cena za 46 hodín je stanovená na 60,00 € vrátane platnej DPH.
 • Cena za každých ďalších načatých 24 hodín je stanovená na 30,00 € vrátane platnej DPH.
 • Cena za 24 hodinový pobyt neloviaceho hosťa je stanovená na 5,00 € vrátane platnej DPH, pričom neloviacim hosťom sa rozumie výhradne rodinný príslušník, priateľ alebo priateľka. Väčší počet ako jeden neloviaci hosť môže nastať len v prípade rodinných príslušníkov (detí). V prípade, že lovné miesto „Pláž“ bude obsadené 2 loviacimi osobami, pobyt hosťa v tomto prípade nie je povolený.
 • Rezervácia bude oficiálne zapísaná do rezervačného kalendára PO UHRADENÍ PLNEJ CENY RYBAČKY A POBYTU. Celková cena za rezervovanú dobu rybolovu musí byť uhradená bankovým prevodom na nižšie uvedený bankový účet a musí byť na účte pripísaná do 3 pracovných dní od telefonickej alebo emailovej rezervácie, inak rezervácia prepadne a na vybrané lovné miesto môže byť nahlásený iný loviaci rybár.

Príklad výpočtu ceny za rezerváciu:

Rybolov:
od piatka (príchod do 13:00 hod) do nedele (odchod do 11:00 hod)

Zákazník:
1 loviaci rybár + 1 neloviaci hosť

Cena loviaci rybár:
2 x 30€ (z piatka na sobotu 30€ + zo soboty na nedeľu 30€)

Cena neloviaci hosť:
2 x 5€ (z piatka na sobotu 5€ + zo soboty na nedeľu 5€)

Celková cena: 70€

Banka: TATRA BANKA

Číslo účtu IBAN:
SK92 1100 0000 0026 2222 6038

SWIFT kód banky: TATRSKBX

Adresa bankového účtu:
SIPA GROUP, s.r.o.
Stromová 2111/12
915 01  Nové Mesto nad Váhom
Slovenská republika

Do poznámky pre prijímateľa pre identifikáciu platby je potrebné uviesť „Green Lakes + meno nahláseného loviaceho rybára + adresa loviaceho rybára + dátum rezervovanej doby lovu !

(napr. „Green Lakes, Patrik Olaš, Hviezdoslavova 4, Nové Mesto nad Váhom, 1.5. – 8.5.2017“)

 • V prípade, že sa loviaci rybár nedostaví na vopred dohodnutý termín, resp. nezabezpečí za seba náhradu alebo zmenu termínu rezervácie, tak rezervácia prepadá bez náhrady vrátenia poplatkov za rybolov. S prípadnou náhradou loviaceho rybára alebo zmenou termínu rezervácie musí byť vopred oboznámený správca jazera. Zmena termínu rezervácie je možná výhradne počas aktuálneho kalendárneho roka.
 • Zapožičanie podložky pod ryby, podberáku, vážiaceho saku, plastového vedierka, mapy jazera a dezinfekcie na ošetrenie rýb poskytuje správca jazera bezplatne. Za uvedené pomôcky sa pri ich odovzdaní správcom jazera vyberá depozit vo výške 20,00 €, ktorý bude vrátený v prípade, že nedôjde k ich úmyselnému poškodeniu.
 • Povoľuje sa pobyt domácim zvieratám – výlučne psom, ale len za včasného odsúhlasenia správcom jazera. Pobyt domácich zvierat je nutné ohlásiť pred rezerváciou lovného miesta a bude odsúhlasený správcom jazera na základe aktuálneho stavu obsadenosti jazera. Pobyt domáceho zvieraťa je bezplatný. Za domáce zviera je v plnej miere zodpovedný jeho majiteľ!
 • Rybolov je povolený len osobám starším ako 18 rokov.
 • NELOVIACE osoby (bez ohraničenia veku) majú povolený vstup len za prítomnosti LOVIACEJ osoby staršej ako 18 rokov. Za osoby mladšie ako 18 rokov, zodpovedá vždy LOVIACA osoba staršia ako 18 rokov.