18,00 kg

Zaznamenané úlovky

09.07.2022

18.10kg

07.06.2021

15.20kg

02.07.2019

14.60kg