16,50 kg

Zaznamenané úlovky

16.10.2020

16.50kg

15.04.2021

15.50kg

08.05.2019

13.60kg