21,50 kg

Zaznamenané úlovky

20.04.2021

21.50kg

18.08.2021

21.40kg

31.03.2018

12.50kg