18,00 kg

Zaznamenané úlovky

16.09.2020

18.00kg

17.04.2021

17.70kg

02.05.2021

17.50kg