17,50 kg

Zaznamenané úlovky

17.06.2021

17.50kg

05.05.2022

17.50kg

02.05.2019

15.00kg