15,00 kg

Zaznamenané úlovky

15.08.2021

15.00kg

21.07.2019

12.50kg