20,70 kg

Zaznamenané úlovky

28.04.2021

20.70kg

28.05.2020

18.00kg