18,00 kg

Zaznamenané úlovky

15.04.2022

18.00kg

27.04.2022

17.10kg