17,40 kg

Zaznamenané úlovky

17.07.2020

17.40kg

18.08.2019

16.20kg