16,50 kg

Zaznamenané úlovky

09.11.2020

16.50kg

25.10.2019

13.60kg

10.05.2020

13.60kg