14,50 kg

Zaznamenané úlovky

27.06.2017

14.50kg

14.09.2017

14.50kg