14,00 kg

Zaznamenané úlovky

01.08.2021

14.00kg

06.04.2021

13.70kg