19,00 kg

Zaznamenané úlovky

21.10.2020

19.00kg

30.07.2021

18.00kg