13,50 kg

Zaznamenané úlovky

01.05.2021

13.50kg

16.05.2020

10.80kg