14,90 kg

Zaznamenané úlovky

08.11.2020

14.90kg

01.09.2019

12.50kg