17,80 kg

Zaznamenané úlovky

20.08.2021

17.80kg

25.06.2018

13.80kg