19,90 kg

Zaznamenané úlovky

14.07.2020

19.90kg

09.05.2020

19.60kg