14,50 kg

Zaznamenané úlovky

13.10.2018

14.50kg

02.11.2017

12.50kg