18,50 kg

Zaznamenané úlovky

29.04.2022

18.50kg

15.10.2021

17.50kg

09.05.2019

10.00kg