17,50 kg

Zaznamenané úlovky

15.10.2021

17.50kg

09.05.2019

10.00kg