17,70 kg

Zaznamenané úlovky

06.05.2021

17.70kg

06.11.2020

17.50kg