11,50 kg

Zaznamenané úlovky

08.05.2017

11.50kg

21.10.2017

11.50kg