13,50 kg

Zaznamenané úlovky

13.08.2017

13.50kg

07.08.2014

12.20kg