18,00 kg

Zaznamenané úlovky

11.06.2021

18.00kg

24.08.2020

18.00kg

21.05.2019

17.00kg