12,50 kg

Zaznamenané úlovky

25.05.2019

12.50kg

14.09.2018

7.90kg