11,00 kg

Zaznamenané úlovky

13.06.2020

11.00kg

14.09.2019

9.50kg