17,40 kg

Zaznamenané úlovky

14.05.2021

17.40kg

08.04.2018

12.40kg